MSDS Hazırlama

/, MSDS/MSDS Hazırlama

MSDS Hazırlama

Bir kimyasal maddenin künyesinin belirtildiği, güncel bilgilere dayanılarak hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formları kimyasalların güvenli kullanımı, dağıtımı, taşınması ve depolanması için gerekli verilerdir.

Bir Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) bulunması gereken asgari kriterler şunlardır.

1. Kimyasalın Cas Numarası

2. Kimyasalın Adı

3. Olası risk ve güvenlik ibareleri

4. İlk Yardım tedbirleri

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

7. Elleçleme ve Depolama

8. Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

10. Kararlılık ve Tepkime

11. Toksikolojik Bilgiler

12. Ekolojik Bilgi

13. Güvenli Bertaraf Bilgileri

14. Taşımacılık Bilgileri

 

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması hususunda EMR Danışmanlık Uzmanlarından yardım alabilirsiniz.