Güvenlik Bilgi Formu

/Tag:Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Nedir?

By | 2019-06-21T00:54:37+03:00 Ocak 30th, 2018|Categories: GBF, MSDS|Tags: , , , , , , |

MSDS nedir? Güvenlik bilgi formu yani GBF nedir ve nasıl hazırlanır? Güvenlik Bilgi Formları, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve doğrultusunda Güvenlik Bilgi Formlarının 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine [...]